Település tervezés

Településképi Arculati Kézikönyv készítése és felülvizsgálata

A 2017-ben kidolgozásra kerülő Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban TAK) a 2020 utáni forrásnélküliség egyik előkészítő eszköze, mivel a helyiek bevonásával és véleményük alapján kerül kidolgozása, tehát a lakókörnyezet mélyebb megismerésére és fejlesztésére ösztönöz. A TAK célja a település fejlődésének, szerkezeti változásainak, kulturális mintáinak tükrében vizsgálni annak építészeti-, területhasználati hagyományait, meghatározva így a településkarakter sajátosságait.

Képi anyagának elkészítésében, szerkesztésében kiemelt fontosságú a művészi értékű megjelenés, amihez a már korábban említett drónfelvételek mellett egyéb eszközeinkkel magas minőségű fotós, továbbá cinematográfiai igényű filmes anyagokat is tudunk készíteni.

A TAK örökségvédelmi és településmarketing célokat is szolgál, emiatt jelentős szerepe lehet a befektetésvonzásban, ami az uniós támogatások visszaszorulásával egyre fontosabb lesz.

Amennyiben szeretné települése TAK-jának felülvizsgálatát vagy elkészítését jelentkezzen az alábbi űrlap kitöltésével és kérje ajánlatunkat!

 

Rendezési terv felülvizsgálat

Cégünk Településfejlesztési koncepció (Tk) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), településrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ) elkészítését is tudja vállalni, a jogszabályi előírás szerinti Megalapozó vizsgálattal és Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal.

Amennyiben szeretné települése rendezési tervének felülvizsgálatát jelentkezzen az alábbi űrlap kitöltésével és kérje ajánlatunkat!