Agrár szaktanácsadás

Akár 90%-os támogatás mellett agrár szaktanácsadás vehető igénybe 2018-ban!

 

Jelenleg a VP1-2.1.1-2.1.2-17 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás pályázati felhívásra bérkezett támogatási kérelmek elbírálás alatt állnak, a pályázat nyertesei jogosultak leszenek agrár szaktánacsadás közvetítésére, ezeken a szervezeteken keresztül, majd Ön is igénybe vehet EU-s támogatásból agrár szaktanácsadást, akár 90%-os támogatás mellett.

Cégünk ügyezetője regisztrált agrár szaktanácsadó, támogatásból finanszírozott tanácsadásért jelentkezzen már most, a lenti űrlap kitöltsével:

 

Az egyéni szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás teljes díjának 90%-a. Csoportos szaktanácsadás esetében a támogatás intenzitása a tanácsadási szolgáltatás díjának 100% -a. A közvetett kedvezményezettek által maximálisan igénybe vehető szaktanácsadási szolgáltatási érték egy naptári éven belül: egyéni szaktanácsadás: maximum 800 euró/fő, csoportos szaktanácsadás: maximum 150 euró/fő.

 

Az agrár szaktanácsadás  igénybe vehető egyénileg és csoportosan is. Egyéni szaktanácsadást mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók és élelmiszer-feldolgozásban tevékenykedők vehetnek igénybe, 90%-os támogatási intenzitás mellett. A szolgáltatás egy évre vetített összköltsége maximum 800 euró lehet. Csoportos szaktanácsadást az előbb felsorolt célcsoportokba tartozók szintén igényelhetik.  Fontos tudniuk, hogy ez esetben is minden egyéni problémát vizsgálnia, értékelnie kell a szaktanácsadásban résztvevőknek, az ügyfélközpontú szemlélet jellemzi a munkafolyamatot. Mellettük REL együttműködés (rövid ellátási láncok) tagjai, egyéb földhasználók számára is javasolt csoportos szaktanácsadás igénybevétele. Ez esetekben a támogatási intenzitás 100%-os, egyénenként egy évre vetítve maximum 150 euró költségű. Külön kiemelendő, hogy Fiatal gazdák számára kötelező érvényű időközönkénti szaktanácsadás igénybevétele.

 

A szaktanácsadás olyan szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti elsősorban a hatékony tudásátadást és az innováció fokozását, továbbá a Vidékfejlesztési Programban érintett célcsoportok gazdasági versenyképességének növelését, figyelembe véve a fenntarthatóság, környezet-, és klímavédelem, valamint az erőforráshatékonyság követelményeit is.

 

Ennek értelmében a szaktanácsadás szakterületei az elsődleges mezőgazdasági termelés mellett igen szerteágazóak. A kialakított rendszer nagy hangsúlyt fektet az integrált szemlélet alkalmazására, tehát az egymásra épülő, egymást segítő és egymással fenntarthatóan működtethető programok, célok megfogalmazására és kivitelezésére.

 

Így a szolgáltatási körök között szerepelnek a termeléshez, előállításhoz kapcsolódó tevékenységek komplex tervezési feladatai, a helyi földrajzi adottságoknak és piaci igényeknek megfelelő gazdálkodási szerkezet kialakítása mellett oktatások, képzések tartása, továbbképző programok- pályázati lehetőségek, pénzügyi források felkutatása, a programban résztvevők folyamatos tájékoztatása, aktuális információkkal való ellátása. Mindezek mellett marketing és menedzsment, vállalatirányítási, vállalkozásfejlesztési gazdálkodási kérdésekben is releváns segítséget kaphatnak az ezt igénylők.

 

A szaktanácsadás távlati célja tehát a mezőgazdaságban, vidékfejlesztésben tevékenykedők innovációk befogadására való hajlandóságának növelése, a jó példák elsajátításának, helyi viszonyokra adaptálásának képességének növelése, aktív helyi tudásbázis kialakítása, a generációváltás folyamatának támogatása.

 

Cél továbbá a családok, egyéni szereplők közötti, valamint a helyi önkormányzatok és helyi szereplők közötti hatékony kommunikáció, segítő környezet megteremtése, egyszóval a közösségépítés. Kiemelt cél a települések életében a hátrányos helyzetből indulók számára egyedi, működő programok kidolgozása, elindítása.

 

A szaktanácsadás a korábbi gyakorlatok tapasztalataiból merítve a közérthetőség, világos, egyszerű, lényegre koncentráló fogalmazást, tájékoztatást tekinti a legfontosabbnak.

 

Bővebb információkért és kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!