TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS KŐVÁGÓÖRSÖN

 

Kővágóörs Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 keretében sikeres pályázati projektet valósított meg „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Kővágóörsön” címmel.

 

Kővágóörs Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00009 - Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések projekt azonosító számú pályázat nyerteseként, a kiírás követelményeinek és saját vállalásainak megfelelően, sikeres belterüeltei csapadékvízrendezést és hozzá kapcsolódó szemlélteformását valósított meg.

 

A projekt teljes költsége 49 466 621 forint, amiből . A beruházás 2020. május 29-én valósult meg.

 

A projekt célja Kővágóörs belterületi csapadékvíz elvezetési, rendszerének kialakítása, fejlesztése, a környezetbiztonság növelése, környezeti állapot javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. Cél volt továbbá a belterületre hullott csapadékvizek rendezett elvezetése, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a keletkezett vizek káros hatásaitól. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembe vételével, belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója. Szennyező források kizárása (szűrőmezők, hordalékfogók létesítése). A projekt keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció, valamint a nyilvánosság biztosítása.

A létrejött csapadékvíz elvezetési rendszer megfelelően biztosítja a felmerülő veszélyek elhárítását és a kijelölt célok elérését.

 

További információ kérhető:

 

Virág Attila, projektvezető
Tel.: 06-30-427-5350
Email: virag.attila@varosokologia.com